Ophokplicht particuliere pluimveehouders opgeheven

7
april
2021
kippen

Sinds 6 april '21 is de ophokplicht van pluimvee en vogels bij particuliere houders opgeheven. Deze ophokverplichting werd in november opgelegd omwille van besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels en gehouden pluimvee.

In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de ophokplicht bij particuliere pluimveehouders opgeheven kan worden. Dit betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dit betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar dat het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels wel voldoende afgenomen is om het ophokken op te heffen.

Het blijft wel verplicht voor alle pluimvee- en vogelhouders om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet aangetrokken worden door het voeder. Ook de andere voorzorgsmaatregelen, zoals het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, worden voorlopig nog niet versoepeld.

Meer info vind je op de website van het FAVV.