Openbare aanbesteding verhuring jachtrechten

18
september
2023
Stad-Tienen_Logo_TIENS-BLAUW_sRGB-digitaal

Openbare aanbesteding inzake de verhuring van de jachtrechten op de onroerende goederen toebehorende aan het OCMW van de stad Tienen voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, ingaande op 1 januari '24 en eindigend op 31 december '32.

De verhuring geschiedt bij schriftelijk aanbod. Op de briefomslag dient vermeld 'Aanbieding voor verhuring van het jachtrecht'. De aanbiedingen moeten aangetekend worden verstuurd naar de Voorzitter van het OCMW, Kabbeekvest 110 bus 1, 3300 Tienen, uiterlijk op woensdag 18 oktober '23 (postdatum dientals bewijs).

De openbare zitting voor de opening en de voorlezing van de geschreven biedingen zal plaatsvinden op woensdag 25 oktober '23 om 14.00 uur in de grote vergaderzaal van het Sociaal Huis in Tienen, Kabbeekvest 110 bus 1. In toepassing van artikel 6 van het lastenkohier zijn de huurders verplicht een solvabele borg te stellen.

Inlichtingen en lastenkohier te bekomen bij dienst openbare werken en mobiliteit.

Contact