Openbaar onderzoek ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

10
juli
2019

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. Van 15 juli t/m 1 oktober '19 ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. 

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen. In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket 'Circulaire Economie' het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie.

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten van dit nieuwe voorstel van uitvoeringsplan zijn o.a. minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis– en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Van maandag 15 juli t.e.m. dinsdag 1 oktober '19 ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM via ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of per brief aan OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Het ontwerpplan kan ingekeken worden via www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024. Je bent ook welkom bij de dienst leefmilieu, Grote Markt 27 in Tienen.

Contact