Openbaar onderzoek Belgisch Programma Europees Fonds

14
januari
2022
stroomgebiedbeheerplannen-voor-schelde-en-maas_campagnebeeld.jpg

Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) voorziet voor de periode 2021 – 2027 in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht. Van 14 januari t/m 14 maart '22 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf 14 januari '22 terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.Je kan deze ook inkijken in het stadhuis na afspraak. 

T/m 14 maart '22 kan je opmerkingen bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
Plan-MER 0269 – EFMZVA
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be


Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Contact