Ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

29
juli
2021
lgZ33--v_400x400

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MET van dit dossier volledig op 13 juli ‘21.

 

De volledig verklaarde kennisgeving ligt ter inzage, na afspraak, bij de dienst leefmilieu van de stad Tienen. Deze kan tegelijkertijd geraadpleegd worden op de website van het Team Mer en via de website van het Departement Landbouw en Visserij.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER loopt van 30 juli t/m 29 augustus ‘21.

Je kan opmerkingen bezorgen via:

Departement Omgeving

Team Mer, Plan-MER 0272

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB’ in de titel)
  • via afgifte van de opmerking in het stadhuis bij de dienst leefmilieu

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzonder richtlijnen voor het opstellen van het plan-MET en de opstellers van het plan-MER.

Contact