Ondersteuning scholen preventiebeleid

De dienst integrale veiligheid geeft ondersteuning aan de scholen bij de ontwikkeling van een preventiebeleid door middel van organisatie van vormingen voor directies/leerkrachten/opvoeders en activiteiten voor leerlingen rond de thema’s drugs, pesten, agressie, integratie, milieu en verkeersveiligheid.

Alle initiatieven worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in de respectievelijke werkgroepen basis- en secundair onderwijs. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit afgevaardigde directies van de scholen, de CLB’s en de preventiedienst. In de werkgroep basisonderwijs zetelen ook een deskundige van het Lokaal OverlegPlatform Basisonderwijs en een afgevaardigde van de politie.

De afgevaardigden zorgen voor doorstroming van de informatie naar hun achterban en leveren de noodzakelijke feedback vanuit de scholen. Zo kan er op een snelle en efficiënte wijze ingespeeld worden op gedetecteerde hiaten of problemen in de respectievelijke scholen.

Voorwaarden

De school moet gelegen zijn op het grondgebied Tienen-Hoegaarden.

Bedrag

Gratis.

Contact