Update corona - Extra ondersteuning voor leerkrachten en jongeren

15
februari
2021
meisjes_jongere_verdrietig_zw

De coronacrisis heeft een grote impact op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren. De stad Tienen, de verschillende jeugdwelzijnspartners en de scholen slaan daarom de handen in elkaar om hen extra ondersteuning te bieden.

Voor kinderen en jongeren is het een onrustige tijd. Vanwege het coronavirus zien ze heel wat activiteiten wegvallen en voelen ze zich vaak eenzaam en niet goed in hun vel. Dit kan gevolgen hebben voor het mentale welbevinden. Om de kinderen en jongeren bij te staan en te ondersteunen tijdens de coronacrisis, nemen de stad Tienen, de jeugdwelzijnspartners en de scholen een aantal initiatieven.

Gebundeld aanbod

De stad Tienen bundelde op haar jeugdwebsite het aanbod van de verschillende jongerenorganisaties (lokaal en nationaal). Jongeren vinden er een overzicht van waar men in Tienen terechtkan met zorgen, voor een babbel of gewoon wat (online) samenzijn.  Het JAC, OverKop Tienen, Arktos en de jeugddienst Tienen staan klaar met een coronaproof aanbod.

De webpagina https://jeugd.tienen.be/jongeren-in-tienen-tijdens-coronacrisis wordt regelmatig geactualiseerd en wordt via de scholen gedeeld op Smartschool.

Infostanden secundaire scholen en folder WAT WAT

Om jongeren een hart onder de riem te steken en hen de nodige informatie te bezorgen, zal de stad Tienen na de krokusvakantie infostandjes plaatsen in de secundaire scholen. Het lokale aanbod zal kenbaar gemaakt worden en coronanieuws wordt er op maat van de jongeren gebracht.

Het platform WAT WAT maakte een folder over het coronavirus, met een heldere uitleg en duidelijke illustraties. De folder is beschikbaar via Smartschool, in de scholen en bij de verschillende organisaties waar jongeren over de vloer komen. Door zowel in te zetten op digitale, als papieren communicatie, wil de stad zoveel mogelijk jongeren bereiken.

Webinars onderwijzend personeel

Tijdens de verschillende overlegmomenten tussen de stad en de scholen, kwam naar voren dat leerkrachten worstelen met de problematiek van het psychisch welzijn van kinderen en jongeren. Om een antwoord te bieden op vragen als ‘Hoe herkennen we de zorgen van kinderen en jongeren?’ en ‘Hoe beleven zij deze coronacrisis?’, organiseert de stad Tienen op woensdag 24 en donderdag 25 februari ’21 het webinar ‘Hoe het (basisonderwijs/secundair) onderwijs overleven tijdens en na corona, als leerling én als onderwijsmens?’. Spreker is Pedro De Bruyckere, onderwijspedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent, postdoctoraal onderzoeker bij de universiteit van Leiden en auteur. Op donderdag 24 februari ’21 richt het webinar zicht tot de leerkrachten van het basisonderwijs, op donderdag 25 februari ’21 kunnen leerkrachten uit het secundair onderwijs deelnemen. Inschrijven gebeurt via een link die wordt bezorgd aan de scholen.

 

Contact