Nieuwe maatregelen vogelgriep

14
juni
2017

Er zijn opnieuw besmettingen met het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij twee hobbyhouders. De verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen …) met pluimvee zijn voorlopig verboden vanaf woensdag 14 juni '17.

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800 99 77 7.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden:

  • elk evenement moet aangevraagd worden bij het FAVV;
  • een dierenarts moet toezicht houden;
  • alle deelnemers moeten door de organisator geregistreerd worden;
  • enkel vogels die in de 10 dagen voor het evenement opgesloten of onder netten gehouden werden, mogen deelnemen. 

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het hele land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden.

Voor de consumenten: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. 

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep.