Beperkte verkeershinder E40 door plaatsing geluidsschermen

12
mei
2022
geluiddschermen

Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen werken aan de geluidsschermen langs de E40 in Oorbeek. De bestaande schermen worden vervangen door nieuwe en hogere exemplaren. Hierdoor kan er plaatselijk beperkte verkeershinder zijn op de E40.

De geluidsschermen langs de E40 zijn in slechte staat. De komende maanden worden ze vervangen door nieuwe exemplaren. Vandaag zijn de schermen allemaal 3 meter hoog, ze worden vervangen door exemplaren van 3,5 meter hoog. Zo zullen ze meer geluid van de snelweg tegenhouden.

Agentschap Wegen en Verkeer vervangt alle geluidsschermen langs de E40 in Oorbeek, ongeveer 900 meter in totaal. De gerestaureerde palen en schermen worden teruggeplaatst op de brug over de Oorbeeksesteenweg. Wanneer er tijdelijk geen of minder geluidsschermen staan, kan het zijn dat buurtbewoners meer geluid van de snelweg hoort. Er wordt voor gezorgd dat deze periode zo
kort mogelijk blijft.

Het vervangen van de geluidsschermen zal voor beperkte hinder zorgen op de snelweg zelf. De aannemer neemt één rijstrook in richting Brussel. Het verkeer kan altijd doorrijden over de twee andere rijstroken.