Update corona - Besluit van de gouverneur i.v.m. mondmaskerverplichting

12
oktober
2020

De provinciegouverneur heeft een nieuw besluit uitgevaardigd voor een mondmaskerverplichting in openbare gebouwen, op markten en kermissen, voor toeschouwers bij sportwedstrijden en bezoekers van begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. 

Op het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant dient op de volgende plaatsen een mondmasker gedragen te worden:

  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen. Enkel wanneer men neerzit met de personen met wie men nauw contact onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, moet het mondmasker niet gedragen worden;
  • op alle markten, met inbegrip van jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten;
  • op alle kermissen en evenementen. Enkel als men neerzit met de personen met wie men nauw contact onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, en gedurende de tijd om even te drinken of te eten, moet het mondmasker niet gedragen worden;
  • in de recyclageparken;
  • als toeschouwer op een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen en tornooien inbegrepen);
  • op alle begraafplaatsen, van 24 oktober '20 t/m 8 november '20.

De stad Tienen legde bijkomend een mondmaskerplicht op:

  • in de afgebakende handelskern en in de aanloopstraten: Leuvensestraat, Hennemarkt, Nieuwstraat, Spiegelstraat, Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt, Peperstraat, Gilainstraat (vanaf de kruising met de Oude Vestenstraat en de Waaibergstraat tot aan de Grote Markt), Minderbroedersstraat (vanaf de kruising met het Torsinplein tot aan de Grote Markt) en de Beauduinstraat (vanaf de kruising met het Kapucijnenplein tot aan de Veemarkt). 

  • in een straal van 300 meter rond de scholen voor en na schooltijd tussen 07.30 en 09.00 uur, tussen 11.30 en 13.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

Sinds 14 augustus '20 was men in heel Vlaams-Brabant al verplicht steeds een mondneusmasker of een alternatief in stof bij te hebben. Deze verplichting blijft gelden. 

Wanneer het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan bovenstaande bepalingen.