Meerjarenplan stad Tienen krijgt vorm via cocreatie

26
april
2019

Het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Tienen is in de maak. Tijdens een cocreatief proces waarin zowel het stadsbestuur als de administratieve diensten betrokken werden, zijn de beleidsthema’s en -doelstellingen vastgelegd. In een volgende fase worden deze teruggekoppeld naar de belangrijkste stakeholders en de inwoners van Tienen.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Tienen is in de maak. Volgens het decreet lokaal bestuur is 2019 een overgangsjaar, zodat er vanaf 2020 effectief met de nieuwe beleidsplannen aan de slag gegaan kan worden. Het stadsbestuur doet dit niet op eigen houtje, maar zette hiervoor een cocreatief proces op met de administratieve diensten.

“Tijdens een aantal sessies hebben een 50-tal medewerkers volop gebrainstormd”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “Samen met de input van het schepencollege resulteerde dit in vier beleidsthema’s, waarvoor 18 beleidsdoelstellingen vastgelegd werden: ‘Wonen en beleven’, ‘Stad van de toekomst’, ‘Kansen voor iedereen’ en ‘Wendbare organisatie’. Het zijn deze beleidsdoelstellingen die de basis zullen vormen voor concrete acties waarbij we allen gaan ‘Tienen-en’, vertrekkend van het ‘mission statement’.”

Dat mission statement luidt als volgt: “Wij willen een stad (co)creëren waar alle Tienenaars gelijkwaardig zijn en optimale kansen krijgen, waar wonen en (be)leven in Tienen bijdraagt aan het geluk van al onze inwoners. De Tienenaar staat voor ons centraal, wij willen hem helpen waar het kan, kwaliteitsvolle diensten leveren waar het nodig is, maar bovenal willen we als gemeente omstandigheden creëren waarbinnen het onschatbare potentieel van onze Tienenaars maximaal kan worden aangeboord. We willen de zuurstof zijn voor initiatief voor het inzetten en ontplooien van talenten en dit zowel voor elke individuele Tienenaar als voor de sociale netwerken binnen Tienen.”

In een volgende fase wil het stadsbestuur de beleidsdoelstellingen terugkoppelen naar de belangrijkste stakeholders (gemeenteraadsleden, verenigingen, …), om er vervolgens mee naar de inwoners van Tienen te stappen. “Dit participatietraject zal de komende weken verder uitgewerkt worden”, licht de burgemeester toe. “Bedoeling is af te toetsen welke thema’s of verwezenlijkingen de inwoners belangrijk vinden. We willen een zicht krijgen op datgene waar de Tienenaar van wakker ligt. Hierbij zal er uiteraard ook ruimte zijn voor ideeën en suggesties. Dit proces zal tegen half september afgerond worden, zodat we vervolgens de definitieve acties kunnen finaliseren.”  

Contact