Massa archeologische vondsten in stadscentrum

19
februari
2021
Opgravingen_OudeVestenstraat

Begin 2021 hebben een team archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving afgerond langs de Oude Vestenstraat, ter hoogte van het oude ontmoetingscentrum van Tienen. De voorlopige resultaten zijn alvast veelbelovend! Tijdens het onderzoek werden er sporen uit verscheidene periodes blootgelegd, die meer licht werpen op onze rijke stadsgeschiedenis.

Aan de straatkant vonden de archeologen restanten van twee gebouwen uit de 19e eeuw. Opmerkelijk zijn enkele decoratief uitgewerkte stenen, die tussen de gebruikelijke bakstenen geplaatst werden. Vermoedelijk behoorden deze oorspronkelijk toe aan het nabije Kabbeekklooster en werden ze hergebruikt in de nieuwe gebouwen. Via historische kaarten weten archeologen dat het terrein ten laatste in het begin van de 17e eeuw bebouwd werd. Spijtig genoeg hebben de 19e-eeuwse bouwactiviteiten ervoor gezorgd dat de restanten hiervan verdwenen zijn.

Vooral een tiental diepe kuilen leverden verrassende vondsten op. Het Vlaams Erfgoed Centrum denkt dat deze oorspronkelijk uitgegraven werden om leem te winnen. Opmerkelijk was dat deze kuilen bomvol misbaksels, verglaasde ovenwand en enkele tienduizenden aardewerkscherven zaten. Typisch afval van een pottenbakkersatelier. Het materiaal wordt voorlopig in de Late Middeleeuwen – begin Nieuwe Tijd gedateerd. Restanten van pottenbakkersovens vonden de archeologen niet terug. Bevonden deze zich net buiten de opgegraven percelen of werden ze misschien vernietigd door de latere bouwactiviteiten? Of werd het pottenbakkersafval van verder aangevoerd om de diepe leemwinningskuilen te dempen?

De oudste sporen dateren van lang voor de oprichting van de stad. Het gaat om enkele sporen uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd. Het opgravingsteam stelde vast dat het terrein oorspronkelijk sterk afhelde. Deze oudste sporen bevonden zich min of meer halverwege deze helling. Was er misschien een nederzetting bovenop de helling gelegen? Helaas was de top van de helling door erosie sterk afgetopt, waardoor mogelijke sporen uit de Brons- of IJzertijd daar verdwenen zijn.

Momenteel worden de massa vondsten gewassen en verwerken de archeologen alle terreingegevens van de opgraving. 

Contact