Update corona - Fiscale en andere maatregelen voor lokale handel

25
maart
2020

De stad Tienen heeft een aantal belangrijke beslissingen genomen om de ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Het gaat om fiscale maatregelen zoals het niet of met uitstel heffen van bepaalde belastingen. Daarnaast zal de stad 200.000 euro uittrekken voor de oprichting van een promofonds dat gerichte acties ter ondersteuning van de lokale handel zal opzetten.   

Nu handelszaken met niet-essentiële producten de deuren moeten sluiten, onderneemt de stad Tienen een resem fiscale en andere maatregelen om hen te ondersteunen.

In 2020 zal de terrassentaks geschrapt worden. Inningen van lokale belastingen voor ondernemers worden opgeschort tot 30 september ’20. De markten zijn ondertussen afgeschaft, maar voor de voorbije periode in de coronacrisis waarin deze nog toegelaten waren, is geen belasting op standplaatsen verschuldigd. Bijkomend kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021.

De stad zal een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’. Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt.  

De dienst economie stelt momenteel een lijst samen met handelaars die open zijn of met een webshop of afhaaldienst werken. Deze lijst zal via www.tienen.be/corona ter beschikking gesteld worden en stimuleert de inwoners om hun inkopen lokaal te blijven doen. De stad engageert zich ook om betalingen aan leveranciers zo snel mogelijk uit te voeren.

Met al deze initiatieven wil het stadsbestuur de ondernemers een hart onder de riem steken en hen helpen om na de coronacrisis de zaken zo vlot mogelijk herop te starten.