Stadslogo

Het logo van de stad Tienen wordt sinds 2004 gehanteerd.

Het blauwe vierkantje symboliseert de centrumfunctie, het huisje de overkoepelende werk- en woongelegenheid. Blikvanger in het logo is de omgekeerde E, die uiting geeft aan het feit dat Tienen zich, op een positieve en kleurrijke manier, wil onderscheiden van andere gemeenten. Deze omgekeerde E is overigens ook de rode draad doorheen de huisstijl.

Het stadsbestuur opteerde voor een speciale tint blauw. Blauw is de kleur die ook voorkomt in de stadsvlag en op het wapenschild, een voor de hand liggende keuze dus.

De baseline 'Tienen, tintelende stad' klinkt mooi. In 'Tintelend' zitten overigens alle letters van Tienen verweven. Tintelen kan op verschillende manieren opgevat worden: Tienen tintelt van enthousiasme, dynamisme en van plannen die de komende maanden en jaren gerealiseerd zullen worden.

Gebruik stadslogo

Verenigingen die een activiteit met steun van de stad Tienen organiseren, moeten het logo op hun promotiemateriaal vermelden. Hierbij dient het logo in zijn huidige vorm bewaard te blijven. Het weglaten van de baseline of het huisje, of het wijzigen van de verhoudingen van het logo kan dus in geen geval! 

Gebruik van het logo op andere websites is enkel toegelaten wanneer er achter het logo een link geplaatst wordt naar de officiële website van de stad Tienen. 

Klik met de rechtermuisknop op een logo en kies voor 'Afbeelding opslaan als' om het weg te schrijven naar je pc.

Logo stad Tienen

Contact