Klussendienst

KlussendienstDeze dienst voert eenvoudige klussen van beperkte omvang uit binnenshuis en in de tuin.

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Alle personen die omwille van hoge leeftijd, ziekte, handicap of andere noodsituatie hulp nodig hebben bij het uitvoeren van klussen binnenshuis en/of in de tuin en hiervoor geen beroep kunnen doen op familie en mantelzorgers.

Procedure

De aanvraag kan telefonisch gebeuren bij de dienst ouderenzorg. De maatschappelijk werkster maakt  met  jou een afspraak voor een huisbezoek en vult samen met jou het aanvraagformulier in dat door beiden wordt ondertekend. De aanvraag moet steeds worden goedgekeurd door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW.

Na het uitvoeren van de klus wordt een factuur opgemaakt. Betalen kan via overschrijving of domiciliëring.

Meebrengen

Inkomensbewijzen.

Bedrag

De prijs voor de klussendienst is afhankelijk van je inkomen en de gezinstoestand.

De minimumprijs per uur bedraagt 6,45 euro. Per klus wordt een forfaitaire kost aangerekend van 15 euro (voor verplaatsingskosten en kosten voor het gebruik van materiaal) voor de eerste klusjesman en 10 euro voor de tweede klusjesman.

Er wordt een supplement van 10 euro, aangerekend per rit om materiaal naar het containerpark te brengen.

De maatschappelijk werkster doet een sociaal onderzoek en berekent de prijs.

Contact

Contactpersoon