Kick-off nieuwe jeugdraad

16
mei
2019

Begin dit jaar werd er een nieuw jeugdraadbestuur verkozen. Een 20-tal enthousiaste jongeren van verschillende jeugdverenigingen willen de volgende 3 jaar het beste van zichzelf geven voor de Tiense jongeren. Op vrijdag 17 mei ’19 is iedereen welkom in de Heldenbar op Heldenland om zijn of haar stem te laten horen.

“De jeugdraad wil de stem van Tiense kinderen, jongeren, jeugdbewegingen en jeugdverenigingen vertolken en versterken”, licht de nieuwe voorzitter van de jeugdraad Kobe Declerck toe. “Samen met de Tiense jongeren heeft de jeugddienst van de stad Tienen een analyse gehouden over de rol die de jeugdraad voor de stad en haar jongeren kan betekenen. Dit resulteerde in een sterke uitgeschreven visie waarin de inspraak van alle jongeren centraal staat”, gaat Kobe verder.

De hoofddoelstelling van de Tiense jeugdraad is advies uitbrengen over het (jeugd)beleid van de stad en het stadsbestuur ertoe aanzetten om een kind- en jeugdvriendelijk beleid te voeren. Dit vertrekkende vanuit het idee dat kinderen en jongeren ervaringsdeskundigen zijn in het jong zijn. Ze hebben, net als iedereen, een eigen kijk op hun omgeving, hun stad en de wereld. De jeugdraad gelooft dat jongeren competente burgers zijn die het recht hebben actief mee vorm te geven aan het beleid van de stad. Via verschillende inspraakkanalen wil de jeugdraad deze meningen een platform geven en vertegenwoordigen in hun adviezen.

Concreet wil de jeugdraad de komende drie jaar samen met de Tiense jeugd nadenken rond thema’s als alcohol, betrokkenheid van de jongeren, gezondheid en ontmoetingsplaatsen/momenten om elkaar als jeugd beter te leren kennen. Anderzijds wil de jeugdraad kinderen, jongeren en hun organisaties stimuleren om mee te bouwen aan de samenleving en actief burgerschap te promoten en hierin zelf een voorbeeld zijn.

De laatste dagen verscheen de hashtag #djwz in het straatbeeld en op sociale media. ‘#de jeugd weet zelf’ staat voor de eigen mening van de jongeren in Tienen. Het startschot van de nieuwe jeugdraad wordt gegeven tijdens de eerste editie van het ‘Jeugdcafé’ op vrijdag 17 mei ’19 in de Heldenbar op Heldenland. Iedereen is welkom om ideeën te delen, zijn/haar stem te laten horen, kennis te maken met het bestuur of gewoon even te chillen na de lessen voor de examenperiode.