Kerkomstraat krijgt voetpad

12
augustus
2019

Vanaf dinsdag 20 augustus ‘19 wordt een voetpad aangelegd in betonklinkers in de Kerkomstraat, vanaf het kruispunt met de Leuvenselaan in de richting van Kerkom, over een lengte van 1 kilometer. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, zal er gewerkt worden in fases. Verkeer blijft steeds mogelijk over één rijstrook. De nodige signalisatie wordt voorzien door de aannemer. De duur van de werken wordt geschat op 6 weken.

Contact