Katervrij fuiven met aangepast fuifreglement

28
november
2018

Het gebruik van alcohol bij jongeren is de laatste jaren sterk veranderd. Ook in Tienen is de tendens van jongeren die overmatig drinken merkbaar. Om deze reden zetten de jeugddienst en de Tiense jeugdraad al een tijdje in op sensibilisering rond jongeren en alcohol. Eén van de acties is het aanpassen van het fuifreglement dat op donderdag 29 november '19 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Om de veiligheid van (vaak zeer jonge) jongeren te garanderen en de overlast te beperken, is het nodig om enkele structurele wijzigingen aan te brengen in het reglement voor het organiseren van fuiven in het Tiense. Deze voorstellen tot aanpassingen zijn er gekomen na verschillende overlegmomenten met de jeugddienst, jeugdraad, jongeren, fuiforganisatoren en de politie.

Om ‘bingedrinken’ bij jongeren tegen te gaan, moet de organisator van een fuif aan de in- en uitgang voortaan een ‘in is in, out is out’-systeem voorzien. Dit is een afgebakende zone in de buitenlucht die in verbinding staat met de fuifzaal en waar mensen terechtkunnen om bv. een luchtje te scheppen. Fuifgangers worden zo ontmoedigd elders alcoholische dranken te kopen en deze buiten de fuifzaal op te drinken, de overlast voor de omgeving wordt ingeperkt en ook het dealen van drugs buiten de fuifzaal wordt aanzienlijk moeilijker gemaakt. Ook op het aanbieden en doorgeven van alcohol bij -16-jarigen en sterke drank bij -18-jarigen zal strenger moeten worden toegezien. Personen die zichtbaar dronken zijn, kan de toegang ontzegd worden. De organisator moet verder een voldoende ruim aanbod aan non-alcoholische dranken verschaffen en is verplicht gratis (kraantjes-)water te voorzien.

Voor de fuiforganisatoren zijn deze aanpassingen vanzelfsprekend en erg welkom. Nog voor het effectief in voege gaan van het reglement, werden de aanpassingen al toegepast. Elke fuif wordt voortaan ook geëvalueerd door het stadsbestuur. Bij het onvoldoende naleven van het fuifreglement, kan een volgende editie van de fuif geweigerd worden.

De jeugdraad startte samen met de stad, fuiforganisatoren en de politie ook een sensibiliseringscampagne op rond jongeren en alcoholgebruik. Met de wedstrijd ‘#jijkanbeter’ mochten jongeren zelf ontwerpen bedenken rond vier slogans: ‘Doe mij maar een waterke i.p.v. een katerke’, ‘Kus je lief, niet de wc-pot’, ‘Goeie maten, morgen geen zwarte gaten’ en ‘Die extra pint maakt je geen grotere vent’. Uiteindelijk waren het de voorstellen van de dienst communicatie van de stad die gekozen werden door de jury. Vanaf december zullen ze prijken op een gigantisch spandoek op fuiven in het Tiense.  

Contact