Jeugdaanbod zomervakantie veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het vakantieaanbod van de stad Tienen

Is social distancing van toepassing?

De vakantiewerking wordt opgesplitst in bubbels van maximaal 50 kinderen, exclusief begeleiding.

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden van andere kinderen of begeleiders. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld … binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Contactspelen en knuffelen wordt wel vermeden.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Een toonmoment voor ouders zit er dus niet in. Bij het brengen en afhalen wordt toegang van ouders tot de locatie gemeden. Er werd een route uitgestippeld waardoor ouders (en kinderen) elkaar tijdens deze momenten niet hoeven kruisen

Wanneer mag mijn kind niet deelnemen aan de vakantiewerking?

Je kind mag deelnemen aan de vakantiewerking indien hij of zij:

  • niet ziek is op het moment van deelname;
  • tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen);
  • niet tot de risicogroep behoort.

Behoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind gaan mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt.

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daaronder valt?

Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen. Als je meer wilt weten, kan je altijd terecht op de site van de Ambrassade. Onder de vraag in verband met de risicogroepen, kan je een lijst van pediaters terugvinden.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de (huis-)dokter wel nodig om deel te kunnen nemen.

Als er medische zaken zijn waar de begeleiding rekening mee moeten houden, gelieve dit dan duidelijk te vermelden in de medische fiche van het kind in het online inschrijvingsprogramma.

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens de vakantiewerking?

-12-jarigen niet, +12-jarigen wel. Ook de begeleiding draagt steeds een mondmasker.

Iedereen draagt zijn eigen mondmasker, indien nodig zijn er ook extra mondmaskers aanwezig in de werking.

Wat als mijn kind ziek wordt tijdens de vakantiewerking?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De begeleiders voorzien een quarantaineruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. De ouders worden onmiddellijk verwittigd en gevraagd om het kind te komen ophalen. De ouders nemen hierna contact op met de huisarts om te kijken of testen of andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Is het wel veilig om mijn kind naar de vakantiewerking te laten gaan?

Ja. De opgelegde maatregelen rond het coronavirus worden nauwlettend opgevolgd. Zo werd er o.a. een nieuwe structuur voor het handen wassen uitgewerkt:

  • bij het begin en het einde van een activiteit;
  • voor en na de maaltijd;
  • na een toiletbezoek.

Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s tijdens de vakantiewerking. 

Waar moet ik als ouder rekening mee houden in deze coronatijden?

  • Als kinderen ziek zijn kunnen ze niet deelnemen aan de vakantiewerkingen. Wanneer je kind ziek wordt tijdens de vakantiewerking wordt je als ouder opgebeld en dient u uw kind zo snel als mogelijk af te halen en contact op te nemen met uw huisdokter.
  • De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen bij de breng- en afhaalmomenten, gelieve deze te respecteren: volg de juiste route, ontsmet handen waar nodig, draag een mondmasker …
  • Probeer andere hobby’s en contacten van uw kind te beperken tijdens de deelname aan de vakantiewerking.
  • We spelen zo veel als mogelijk buiten, zorg voor gepaste kledij en schoeisel voor uw kind. 

Hoe verlopen de inschrijvingen voor de vakantiewerking?

Voor het aanbod van de zomervakantie kan er ingeschreven worden vanaf dinsdag 25 mei ’21 om 18.00 uur:

Is het mogelijk om gebruik te maken van een financiële tussenkomst voor de vakantiewerking?

Voor de vakantiewerking is het Vrijetijdsfonds voorzien voor kansengroepen. Alle informatie over het Vrijetijdsfonds kan je hier terugvinden.

Let op! Het Vrijetijdsfonds heeft enkel wijzigingen ondergaan. Indien je hiervan gebruik wenst te maken bespreek je dit met de welzijnsorganisatie waarbij je bent aangesloten voor de inschrijvingen van start gaan.

Wordt er voor- en naopvang voorzien?

Voor de 2,5- tot 6-jarigen voorziet Ferm Kinderopvang opvang van 07.00 tot 18.00 uur. Brengen en halen kan op elk moment van de dag.

De activiteiten voor de 6- tot 12-jarigen vinden plaats van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (begeleide middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur). Er wordt opvang georganiseerd van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. 

Hoe zullen de groepen ingedeeld worden?

De groepen worden – in navolging van de federale overheidsmaatregelen– in bubbels verdeeld van maximum 50 kinderen (begeleiding niet meegerekend). Deze bubbel blijft de ganse week hetzelfde. Binnen deze bubbel kan er gespeeld worden in kleinere groepen.

Voor de verdeling van de bubbels worden broers en zussen in dezelfde bubbel ingedeeld. Verder wordt er in het inschrijvingprogramma gevraagd naar vriendjes, hier wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden bij de verdeling.

Welke voorbereidingen worden er genomen om de opvang coronaproof aan te bieden?

De overheid heeft maatregelen ontworpen die wij als stadsbestuur nauwlettend opvolgen. De protocollen staan uitvoerig omschreven op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels. Zo worden de kinderen in bubbels van maximum 50 kinderen (exclusief begeleiding) ingedeeld. Binnen deze bubbels mogen de kinderen met elkaar spelen en dezelfde voorwerpen aanraken. Een mondmasker is hier enkel verplicht voor de begeleiding. Er werden procedures ontwikkeld voor het ontsmetten van materiaal, het handen wassen, het brengen en ophalen van kinderen … Deze en andere maatregelen worden steeds nauwkeurig opgevolgd.

Hoe verloopt het brengen en afhalen van kinderen?

Zowel op het Houtemveld als in het Vrijetijdscentrum zal duidelijke bewegwijzering staan die men als ouder dient te volgen.

Zijn er speciale zaken die ik mijn kind(eren) moet meegeven?

Je kind brengt zijn/haar eigen middagmaal en tussendoortjes mee naar de werking. Er wordt veel buiten gespeeld, hou hier rekening mee bij de keuze van kledij en schoenen.

Ontsmettingsmiddel, zeep, papieren handdoekjes … zijn ruim voldoende voorzien.