Investeringstoelage onthaalouders

De investeringstoelage is een ondersteuning voor onthaalouders om verbeteringen uit te voeren aan de veiligheid, verzorging, speelruimte en woonkwaliteit van hun opvang.

 

 

Voorwaarden

Enkel voor onthaalouders die verbonden zijn aan de dienst voor onthaalouders van de stad Tienen en wonen op het grondgebied van Tienen en Boutersem. Voor onthaalouders uit Linter en Glabbeek is een andere regeling van toepassing.

Procedure

De onthaalouders kunnen de aanvraagdocumenten bekomen bij de dienst voor onthaalouders.

Meebrengen

De nodige bewijsstukken moeten ingediend worden samen met de aanvraag.

Bedrag

De toelage is gelijk aan de gemaakte kosten en is beperkt tot een maximum van 500 euro voor gezinsopvang en 1.000 euro voor groepsopvang. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

De toelage wordt uitbetaald na advies van de dienst voor onthaalouders en na de  goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een investeringstoelage aan onthaalouders.

Contact