Investeringsaftrek in beveiliging en aftrek van beroepskosten

Zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen, kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek voor bepaalde activa. Deze aftrek wordt verrekend op de winsten of baten van het jaar waarin de activa werden verworven. De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar tot 120 %.

Voorwaarden

Beveiliging voor beroepslokalen van zelfstandige ondernemers, KMO’s of vrije beroepen.

Procedure

De aannemer/installateur die de werken uitvoert, moet op de factuur (of een bijlage ervan) aangeven in welke beroepslokalen de werken zijn uitgevoerd en dient een verklaring af te leggen over de kwaliteit ervan. Er moet worden aangetoond dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal en dat deze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld. 

Regelgeving

Investeringsaftrek in beveiliging: de lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging, alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, zijn opgenomen in het KB van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad 30-08-2007). 

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %: art. 54 in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 werd een artikel 64ter ingevoegd.

Contact