Stad investeert verder in wegen- en fietsnetwerk

15
april
2021
werken-straat.jpg

De stad Tienen zet ook dit jaar verder in op de verbetering van het wegen- en fietsnetwerk met herstellings- en onderhoudswerken aan de Ganzendries, Stokstraat, Houtemstraat, Utsenakenweg, Oorbeeksesteenweg, Mulkstraat en het fietspad Oude Spoorwegzate Tienen - Diest.

In de periode van maandag 19 april t/m vrijdag 21 mei ’21 worden de beschadigde betonvlakken op het fietspad Oude Spoorwegzate Tienen heraangelegd ter plaatse van het Mulkdellepad, het Kluizenaarspad, de Wijtbeemdstraat en het Mystiekpad.

Van maandag 26 april t/m woensdag 12 mei ’21 worden de beschadigde en verzakte oprijvlakken van de verkeersplateaus in de Ganzendries in Oplinter heraangelegd tussen het Minnepad en de grens met Wommersom.

In de Stokstraat en de Houtemstraat worden er plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd aan de beschadigde rijweg in beton. Deze werken worden respectievelijk uitgevoerd van maandag 10 mei t/m vrijdag 9 juli ’21 en van maandag 31 mei t/m vrijdag 2 juli ’21. Van maandag 17 mei t/m vrijdag 11 juni ’21 worden de verzakte greppels op de Utsenakenweg heraangelegd.

Tot slot volgt het vernieuwen van de beschadigde rijweg in asfalt in de Mulkstraat tussen de Defyngang en de Mulkstraat. Deze werken worden uitgevoerd van maandag 14 juni t/m vrijdag 9 juli ’21. In juni zullen ook de betonplaten op de Oorbeeksesteenweg gefreesd worden.  

Tijdens al deze herstellings- en onderhoudswerken wordt er zoveel mogelijk gewerkt met wegversmallingen. In samenspraak met de politie worden er op bepaalde locaties omleidingen ingericht, die nog zullen gecommuniceerd worden.

Voor deze herstellings- en onderhoudswerken werd een bedrag van ongeveer 375.000 euro voorzien. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma V&V Infra bv uit Diest-Webbekom. De timing van de werken is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De bewoners en aangelanden van de verschillende straten worden door de aannemer op de hoogte gebracht van de precieze timing en mogelijke hinder. De huisvuilophaling door Ecowerf zal geen hinder ondervinden tijdens de werken.

Voor meer informatie over de wijzigingen van het busverkeer, kan men terecht bij De Lijn: tel 070 220 200, www.delijn.be

Contact