Inschrijvingsbeleid in de Tiense scholen

13
februari
2018

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 in alle Tiense scholen. Voor deze inschrijvingen werden binnen het LOP (Lokaal Overlegplatform Gelijke Kansen) afspraken gemaakt zodat er in alle scholen op dezelfde momenten kan worden ingeschreven.

Voor het gewoon basisonderwijs geldt volgende regeling:

 • van 5 t/m 18 maart '18 kunnen broers en zussen van kinderen die reeds in de school ingeschreven zijn, beroep doen op een voorrangsrecht om ingeschreven te worden;
 • van 19 t/m 25 maart '18 kunnen kinderen van personeelsleden die in de school werken, met voorrang ingeschreven worden;
 • van 16 april t.e.m. 30 april kunnen alle kinderen van alle leeftijden zich aanbieden om in te schrijven, maar voor geboortejaar 2016 en 2015 en voor de instap in het eerste leerjaar wordt er met een systeem van voorrang gewerkt op basis van bepaalde achtergrondkenmerken van de leerling;
 • na 2 mei kan alsnog ingeschreven worden, maar kan geen beroep meer worden gedaan op voorrang. 

Opgelet: het is belangrijk dat alle kindjes, geboren in 2016, zich gaan inschrijven in een school, ook al starten ze nog niet in het schooljaar 2018-2019, maar pas op 1 september 2019 (dit geldt voor de kindjes geboren op het einde van 2016; november – december).

Voor inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs werden volgende afspraken gemaakt:

 • van 5 maart t.e.m. 18 maart kunnen broers en zussen van kinderen die reeds in de school ingeschreven zijn, beroep doen op een voorrangsrecht om ingeschreven te worden;
 • van 19 maart t.e.m. 25 maart kunnen kinderen van personeelsleden die in de school werken, met voorrang ingeschreven worden;
 • vanaf 2 mei: alle kinderen.

Inschrijven kan enkel met een attest voor buitengewoon onderwijs. Neem hiervoor contact op met de school of het CLB.

Voor het eerste jaar gewoon secundair onderwijs dient u rekening te houden met onderstaande data:

 • van 19 februari t.e.m. 4 maart kunnen broers en zussen van kinderen die reeds in de school ingeschreven zijn, beroep doen op een voorrangsrecht om ingeschreven te worden;
 • van 5 maart t.e.m. 11 maart kunnen kinderen van personeelsleden die in de school werken, met voorrang ingeschreven worden;
 • van 12 maart t.e.m. 25 maart kunnen alle kinderen zich aanbieden om in te schrijven, maar wordt er met een systeem van voorrang gewerkt op basis van bepaalde achtergrondkenmerken van de leerling;
 • vanaf 26 maart kan alsnog ingeschreven worden, maar kan geen beroep meer worden gedaan op voorrang.

Voor de hogere jaren van het gewoon secundair onderwijs kan telkens vanaf 16 april ingeschreven worden.

Voor inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs tot slot zijn volgende data van kracht:

 • van 19 februari t.e.m. 4 maart kunnen broers en zussen van kinderen die reeds in de school ingeschreven zijn, beroep doen op een voorrangsrecht om ingeschreven te worden;
 • van 5 maart t.e.m. 11 maart kunnen kinderen van personeelsleden die in de school werken, met voorrang ingeschreven worden;
 • vanaf 26 maart: alle kinderen

Inschrijven kan enkel met een attest voor buitengewoon onderwijs. Neem hiervoor contact op met de school of het CLB.