Inschrijving huwelijkscontract

Als er een huwelijkscontract werd afgesloten, dien je dit aan de dienst burgerzaken te melden voor het huwelijk. Hier wordt dan melding van gemaakt in de huwelijksakte.

Meebrengen

Attest van de notaris betreffende het huwelijkscontract.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek. 

Contact