Inkomenscompensatievergoeding

Een inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding op dagbasis die de federale overheid toekent aan zelfstandigen die hinder ondervinden door openbare werken omdat de toegang tot hun onderneming belemmerd, verhinderd of ernstig bemoeilijkt wordt.

Voorwaarden

Kleinere ondernemingen (minder dan 10 werknemers, minder dan 2 miljoen euro jaaromzet) die persoonlijk en direct contact hebben met de klanten (directe verkoop of dienstverlening), die geen andere beroepsinkomsten hebben en die gedurende minimum zeven achtereenvolgende kalenderdagen sluiten omdat de werken de toegang tot hun zaak verhinderen.

Procedure

Bij de dienst integrale veiligheid van de stad kan je een ‘hinderattest’ opvragen, waarmee je je aanvraag kan indienen bij het Participatiefonds. Het aanvraagformulier is beschikbaar via www.openbarewerken-zelfstandigen.be. Het dient minimum zeven dagen voor de sluiting van de zaak bij het Participatiefonds ingediend te worden.

Bedrag

Vanaf de 8ste dag volgend op de sluitingsdatum van de onderneming wordt een vergoeding van 76,31 euro per kalenderdag toegekend.

Contact