Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

12
november
2019

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant? Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

De provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 

Wat vind jij hiervan? Laat het weten. Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van zondag 1 december '19 tot en met vrijdag 14 februari '20.

Kom naar het startmoment op woensdag 4 december '19 vanaf 14.00 uuur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be