Info over pop-up store

De oprichting van een pop-up valt onder toepassing van het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambachten. 

De belangrijkste principes voor een pop-up zijn:

  • een huurcontract van maximaal 1 jaar. Een overeenkomst afgesloten voor enkele maanden kan, in samenspraak met de eigenaar, verlengd worden tot maximaal 1 jaar;
  • de huur kan door de huurder vroegtijdig (aangetekend) opgezegdworden, minstens 1 maand op voorhand. De verhuurder kan het contract niet zomaar beëindigen;
  • het laten uitvoeren van verbouwingenwaarvan de kosten een jaar huur niet te boven mogen gaan tenzij  het contract anders bepaalt. Je verwittigt hiervan de huurder voorafgaand schriftelijk.  Na de huurperiode kan de eigenaar vragen om het pand opnieuw te herstellen in zijn oorspronkelijke staat;
  • zijn de werken vergunningplichtig, dien je de dienst ruimtelijke ordening te contacteren of informatie in te winnen bij het omgevingsloket Vlaanderen.

Is je tijdelijke shop een schot in de roos, dan kan je je korte huurcontract omvormen tot een klassieke handelshuurovereenkomst en neem je de stap naar een permanente winkel.

Als handelaar in een pop-up-store heb je een ondernemingsnummer en opereer je als eenmanszaak of vennootschap. Al die zaken regel je tijdens je inschrijving als zelfstandige.