Inburgeringstraject voor laaggeletterde moeders

7
februari
2019

In Tienen kunnen laaggeletterde moeders met kinderen onder de drie jaar voor het derde jaar op rij deelnemen aan Nederlandse lessen en cursussen maatschappelijke oriëntatie. Door deze vrouwen kinderopvang op de lesplaats aan te bieden, wordt de drempel verlaagd om deel te nemen aan een inburgeringstraject.

Laaggeletterde moeders met jonge kinderen ondervinden heel wat obstakels bij hun inburgeringstraject. Denk maar aan de opvang voor hun jonge kinderen. Daarom organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering i.s.m. de stad Tienen en met de financiële steun van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF), voor de derde keer een inburgeringsprogramma op maat. Hierbij komen o.m. individuele trajectbegeleiding, Nederlandse taalles, maatschappelijke oriëntatie en ondersteuning in zorg en opvoeding aan bod. Bedoeling is dat de moeders nadien doorstromen naar het reguliere aanbod NT2 en inburgering. Tijdens het project wordt de opvang van de kinderen verzorgd door vrijwilligers i.s.m. de projectpartners.

“Door kinderopvang te voorzien op de lesplaats, krijgen de moeders de kans om een geïntegreerd inburgeringstraject te volgen”, zegt schepen van mensen Ine Tombeur. “Tijdens groepsmomenten is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. De twee vorige jaren hadden we een dergelijk traject in Tienen. Verscheidene moeders stroomden na de groepssessies door naar de alfacursus van Open School. De kinderopvang om deel te nemen aan het reguliere aanbod blijft een heikel punt, maar we hopen hier binnen afzienbare tijd met een oplossing te komen.”

De groepsmomenten vinden plaats op maandag- en woensdagvoormiddag in het Speelpunt van het Huis van het Kind bij Park Passionisten op de Aarschotsesteenweg in Tienen en dit vanaf 11 februari tot 19 juni ’19. Laaggeletterde vrouwen uit derde landen (niet-EU-nationaliteit) die legaal in België verblijven en zwanger zijn of kinderen onder de drie jaar hebben, kunnen zich inschrijven. Ze ontmoeten er andere vrouwen, bouwen een netwerk op, leren snel Nederlands en krijgen meer zelfvertrouwen. Wie interesse heeft om deel te nemen, kan contact opnemen met trajectbegeleider Annelies Coremans (gsm 0475 85 21 17,  annelies.corremans@integratie-inburgering.be).

In Tienen staan het CBE Leuven-Hageland, het Agentschap Integratie en Inburgering, Kind & Gezin, het Huis van het Kind Tienen en de stad Tienen in voor de uitvoering van het traject.

Contact

Contactpersoon