Huidig omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari

29
mei
2017

Het digitaal omgevingsloket zal niet op 1 juni '17 van start gaan. De Vlaamse regering verschuift de lanceringsdatum naar 1 januari '18 om de software te kunnen optimaliseren. Dit betekent dat vanaf januari in Vlaanderen elke aanvraag voor een omgevingsvergunning of, waar toegelaten, een melding ingediend moet worden via het omgevingsvergunningenloket (OMV-loket).

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen, kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni '17. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing, werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei '17 beslist om de streefdatum van 1 juni '17 op te schuiven naar 1 januari '18.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari '17 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Op 1 januari '18 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

Contact