Heraanleg Vierde Lansierslaan van start op 16/10

10
oktober
2017

Op maandag 16 oktober ’17 starten de werken aan de Vierde Lansierslaan in Tienen. De straat wordt heraangelegd tot een mooie stadsboulevard. Tijdens de werken zal het station enkel bereikbaar zijn via de Zijdelingsestraat en Ijzerenwegstraat.

Momenteel biedt de Vierde Lansierslaan een wat grijze aanblik, met weinig aandacht voor groen en fietsers. Daarom heeft de stad Tienen, samen met Sweco Belgium, een ontwerp uitgewerkt om deze straat opnieuw in te richten. Hierbij zal er extra aandacht gaan naar de zwakke weggebruiker, al blijven er ook voldoende parkeerplaatsen. Bomen langs weerszijden en een nieuwe openbare verlichting zullen het laangehalte verhogen. Zo krijgt de Vierde Lansierslaan weer de uitstraling die ze verdient als stadsentree en belangrijkste verbinding tussen het centrum en het station.

De werken zullen aanvangen op maandag 16 oktober ’17 en vermoedelijk tot februari-maart 2018 duren. In een eerste fase worden het voetpad en de parkeervakken aan de kant van de oneven huisnummers vernieuwd. Er wordt gestart aan de Leuvenselaan om zo richting station verder te werken. In een volgende fase worden de rijweg en de voetpaden aan de kant met de even huisnummers aangelegd.

Om de werken veilig te laten verlopen, zal de Vierde Lansierslaan volledig afgesloten worden voor het verkeer. Voor de voetgangers blijft telkens één van beide voetpaden beschikbaar. Ook fietsers kunnen, met de fiets aan de hand, hiervan gebruikmaken, al wordt er ook een fietsomleiding via de Spikdorenstraat voorzien.

Het station blijft bereikbaar via de Avendorenstraat/Ijzerenwegstraat en Zijdelingsestraat. Op het kruispunt van de Zijdelingsestraat met de Leuvenselaan worden driefasige verkeerslichten geplaatst om een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Omdat de Zijdelingsestraat de enige toegangsweg tot het station is voor de autobussen van De Lijn en TEC en deze elkaar moeten kunnen kruisen, wordt er een parkeerverbod in de Zijdelingsestraat van kracht tussen de Leuvenselaan en de Spikdorenstraat. Vanaf de Spikdorenstraat werd oorspronkelijk parkeren toegelaten aan de kant van de onpare huisnummers. Omdat dit voor problemen met de bussen zorgde en er klachten van buurtbewoners kwamen over onrechtmatig parkeren voor hun in- en uitritten, heeft de politie deze maatregel ondertussen ingetrokken.

De bussen blijven Tienen Station en Tienen Grote Markt bedienen en volgen een omleiding via de Zijdelingsestraat. De halte op de Vierde Lansierslaan wordt niet bediend. Als vervanghalte wordt verwezen naar het Station van Tienen. meer info krijg je via het algemeen infonummer van De Lijn 070 220.200 en www.delijn.be.

Contact