Heraanleg Grote Markt van start vanaf 03/08

7
juli
2020

Deze zomer gaan de werken voor de heraanleg van de Grote Markt in Tienen van start. Dit project is één van de pijlers van het beleidsplan 'Tienen transformeert' dat van het marktplein een groene, toegankelijke en levendige ontmoetingsplaats zal maken. In een eerste fase wordt er gewerkt op de Kalkmarkt.

Aan het nieuwe ontwerp voor de Grote Markt ging heel wat overleg vooraf. Tijdens een participatietraject en verschillende werkgroepen werden alle betrokken partijen geconsulteerd. Het resulteerde in een ontwerpplan dat een mooi evenwicht tussen de verschillende noden en functionaliteiten bewaart.

De nieuwe Grote Markt wordt in de eerste plaats een toegankelijke, verkeersluwe plek. De parking blijft behouden, de toegangswegen naar het plein krijgen fietsenstallingen. De verschillende pleintjes waarin de Grote markt opgedeeld zal worden, zullen een mooi geheel vormen waar ook evenementen kunnen plaatsvinden. Rondom de kerk wordt een grote kerktuin aangelegd waarin kunstwerken een plaats krijgen.

Diagonaal over de Grote Markt komt er een doorsteek van de Leuvensestraat naar de Nieuwstraat in Portugese graniet. Voor de terrassen en de aangrenzende voetgangerszone wordt gebruikgemaakt van gezaagde kasseien, toegankelijk voor minder mobiele mensen. De horecazaken krijgen uniforme terrassen die afgebakend worden met een groenzone. Op de  Schapenmarkt voor de circusschool wordt een waterpartij voorzien.

In april van dit jaar duidde de stad Tienen Viabuild als aannemer aan. De heraanleg zal in totaal om en bij de 7 miljoen euro kosten, waarvan Fluvius ongeveer 1 miljoen euro voor zijn rekening neemt. Tegen eind 2021 moet de nieuwe Grote Markt een feit zijn.

Fasering

De heraanleg zal in verschillende fasen gebeuren. De aanvang van de werken is voorzien vanaf maandag 3 augustus '20:

Fase 1

  • week van 03/08: in deze week wordt er materiaal aangevoerd, het plein wordt ingericht i.f.v. de werken en er starten enkele voorbereidende werkzaamheden. De hinder blijft beperkt;
  • week van 10/08: plaatsen van een grondwaterverlaging in functie van de riolering (hinder = beperkt) en de opbraak van de Kalkmarkt tot de Academiestraat (fase 1);
  • vanaf de week van 17/08: start van de rioleringswerken van de Kalkmarkt tot de Academiestraat. Een 'trein' van graafmachines schuift systematisch op met het plaatsen van de riolering en het aanbrengen van steenslag achter zich. Volgend op de rioleringswerken zal er gestart worden met het overkoppelen van de woningen op de nieuwe riolering, waarna de eigenlijke wegeniswerken starten (grondwerk/fundering/verharding).

Verkeerssituatie

Tijdens deze eerste fase blijft verkeer mogelijk tussen de Gilainstraat en de Academiestraat. Ook de doorgang vanaf de Gilainstraat richting Leuvensestraat blijft toegankelijk. De Nieuwstraat en de Ooievaarstraat worden doodlopend ter hoogte van de Kalkmarkt. In de Academiestraat wordt tussen het postkantoor en de Ooievaarstraat tweerichtingsverkeer ingesteld. Om dit mogelijk te maken, zal er in dit gedeelte van de straat een parkeerverbod gelden. Ook verkeer tussen de Dr. J. Geensstraat en de Academiestraat blijft mogelijk.

De bushalte op de Grote Markt wordt nog steeds bediend. Voor voetgangers wordt er altijd een doorgang voorzien. Fietsers nemen hun fiets aan de hand of volgen de omleiding. De parking op de Grote Markt zal gedeeltelijk ingenomen worden voor de inrichting van de werf.

Informatie

Vanaf maandag 3 augustus ’20 wordt in het voormalige Suikermuseum op de Grote Markt een infopunt ingericht. Iedere dinsdag kan men er van 08.00 tot 12.00 uur terecht voor informatie. Met vragen over de bereikbaarheid en planning kan men vanaf de start van de werken ook altijd contact opnemen met de aannemer Viabuild op het nummer 0471 99 41 40 of markt.tienen@viabuild.be. Andere vragen kunnen gericht worden tot de dienst publieke werken en gebouwen van de stad Tienen via grotemarkt@tienen.be. 

Via de webpagina www.tienen.be/grotemarkt en de nieuwsbrief van de stad Tienen wordt regelmatig een stand van zaken gegeven. Men kan zich gratis op de nieuwsbrief abonneren.

Faseringsplan

Faseringsplan Grote Markt

Contact