Camerabewaking en gerichte controles leveren resultaten op

7
oktober
2019

In het kader van de ‘Week van de handhaving’ maakt de stad Tienen de cijfers bekend van gerichte controles op zwerf- en sluikafval. Tijdens een proefproject i.s.m. EcoWerf met mobiele camera’s werden dit jaar 19 overtreders geïdentificeerd. In totaal moesten 64 personen een belasting voor opruiming betalen nadat hun identiteit kon worden achterhaald. De tarieven varieerden van 100 tot 375 euro.   

Van maandag 30 september t/m zondag 6 oktober ’19 was het de ‘Week van de handhaving’. Mooimakers lanceerde deze actie om verhoogde aandacht te vragen voor zwerfvuil en sluikstort. De stad Tienen nam deel aan het initiatief.

De ‘Week van de handhaving’ richt zich niet enkel op controles. De lokale politie, de gemeenschapswachten en de leden van het team openbare reiniging spraken overtreders ook aan om hen te wijzen op hun asociaal gedrag. Mensen die een positieve inspanning leverden, werden beloond met een balpen als bedankje. De stad kondigde de ‘Week van de handhaving’ bewust niet aan, maar lanceerde wel via de secundaire scholen en de sociale media een aantal sensibiliserende berichten. De interactie die naar aanleiding van deze berichten ontstond, bewijst dat het voor veel mensen een gevoelig thema is. Daarnaast kregen de sensibiliseringsborden die de stad vorig jaar op diverse locaties geplaatst heeft, een nieuwe plek.

In 2018 registreerde de dienst preventie 1.283 meldingen van zwerf- en sluikafval, voor dit jaar staat de teller op 1.178. Bij controle van het achtergelaten afval werd in 2018 de identiteit van 69 overtreders achterhaald. Dit jaar zijn er dat alvast 64. Daarnaast stapte de stad Tienen samen met zes andere gemeentes vorig jaar in een proefproject van EcoWerf om beurtelings mobiele bewakingscamera’s op zogenaamde ‘hotspots’ in te zetten. Dit jaar werden er op die manier 19 overtreders geïdentificeerd. De tarieven varieerden telkens van 100 tot 375 euro.

“Zwerfvuil en sluikstorten kosten de stad handenvol geld dat nuttiger kan besteed worden”, zegt schepen van duurzaamheid Paul De Cort. “Het team van de openbare reiniging is dagelijks met acht mensen op pad om vuilbakjes te ledigen, zwerfafval op te kuisen, straten te vegen en meldingen op te volgen. Op dinsdag, donderdag en tijdens het weekend worden zij bijgestaan door drie medewerkers van de vzw Blankedale. Vorig jaar haalde het team zo maar eventjes 105.000 kg zwerfafval op. Los daarvan heeft al dat zwerfafval ook een impact op het milieu,  het frustreert diegenen die het wel goed doen en draagt bij aan het onveiligheidsgevoel in de stad.”

“Een nette stad blijkt ook datgene waar de Tienenaar het meest van wakker ligt”, vervolgt schepen van infrastructuur Tom Roovers. “Bij de grote burgerbevraging die afgelopen zomer uitgevoerd werd, is ‘netheid’ het thema dat als beleidsprioriteit nummer 1 naar voren geschoven wordt. De stad zal dit zeker meenemen in het meerjarenplan en zal de nodige investeringen voorzien om hier verder werk van te maken. Eind 2018 stapten we al in het coachingtraject van Mooimakers. Dit betekent dat we drie jaar lang begeleid worden en een subsidie van 50.000 euro krijgen voor initiatieven in het kader van de zwerfvuilproblematiek. Een ander project dat zijn vruchten afwerpt, is het stapsgewijs ondergronds brengen van de glascontainers waar veel aan sluikstorten wordt gedaan. Dit gebeurde al in de Valkenswaardlaan, aan de kerk in Grimde en aan de Residentie Beatrijs. Het Mulkplein volgt nog. We merken dat er hierdoor veel minder aan sluikstorten worden gedaan.”

Contact