Premies ter bevordering van de handel in de handelskern