Handelingen aan erfgoed

De stad Tienen bezit talrijke beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast is onze stad ook rijk aan waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Al deze gebouwen getuigen van een rijk verleden, maar maken ook deel uit van onze leefomgeving. De stad Tienen hecht veel belang aan de instandhouding van dit bouwkundig erfgoed en streeft naar een maximaal behoud van de erfgoedelementen en -kenmerken van het waardevol bouwkundig erfgoed.

Plan je werken aan een erfgoedpand? Dan moet je soms rekening houden met extra voorschriften.

Dat hangt af een aantal zaken:

  • Is je huis beschermd erfgoed?

Als je wil weten of je gebouw op beschermd is, kan je dit in eerste opzoeken op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed

  • Staat je huis in één van de lijsten van het waardevol erfgoed van de stad?

Als je wil weten of je gebouw op de lokale lijst van het waardevol erfgoed staat, kan je dit opzoeken op de website van de stad.

Voor wat betreft het waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed, is er een erfgoedverordening in opmaak waarbij ook een lijst van lokaal waardevol erfgoed zal vastgelegd worden. Voor het lokaal waardevol erfgoed streeft de gemeente bij werken het behoud na van de erfgoedelementen en –kenmerken.