Tijdelijk gratis inzameling gras- en bladafval in recyclagepark

29
oktober
2019

Nog tot eind dit jaar kan je je gras- en bladafval gratis afleveren in het recyclagepark. De stad hoopt met deze maatregel meer inwoners te stimuleren om zelf hun voetpad en straat bladvrij te maken, maar ook om meer bomen en hagen aan te planten.

‘Duurzaamheid’ is een punt dat hoog op de prioriteitenlijst van de stad Tienen staat. Meer groen in het straatbeeld brengen, is één van de maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen. De stad Tienen wil werk maken van groene hoekjes, maar stimuleert tegelijkertijd ook de inwoners om hun steentje bij te dragen. 

Veel mensen laten zich echter afschrikken door het werk dat er bij een tuin komt kijken. Vooral in de herfst zorgen bomen en hagen voor veel bladafval. Wanneer blad- en grasafval naar het recyclagepark gebracht moet worden, lopen de kosten snel op.

Nog tot eind dit jaar kan je je gras- en bladafval gratis afleveren in het recyclagepark. Dit kan zowel in het recyclagepark van Tienen, als in de naburige gemeenten waar het recyclagepark door EcoWerf uitgebaat wordt. Normaal moet je hiervoor een bijdrage per kilogram betalen. Hiermee komt de stad tegemoet aan hen die een extra inspanning leveren om Tienen een stukje groener te maken. Daarnaast worden de Tienenaars beloond die zelf hun voetpad en straat bladvrij maken en zo mee zorgen voor een proper en veilig Tienen. 

Het moet wel om zuiver bladafval van bomen gaan en niet om ander fijn groenafval of snoeihout. De parkwachters zullen hierop controle uitoefenen. 

Contact