Gezocht: vrijwillige burenbemiddelaar

1
april
2021
burenbemiddeling.png

Een burenbemiddelaar zoekt samen met de buren naar een oplossing voor alledaagse conflicten, spanningen en problemen die de sfeer of leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De provincie Vlaams-Brabant zoekt vrijwilligers voor deze taak.

Kleine alledaagse conflicten over bv. geluidshinder, tuinproblemen of afvalverbranding, kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant in april en mei een zesdaagse opleiding tot burenbemiddelaar in Asse. Tijdens deze opleiding leer je via bemiddeling conflicten tussen buren oplossen en de communicatie te herstellen. Nadien kan je als vrijwillig burenbemiddelaar aan de slag.

Gelet op de coronamaatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Data opleiding

  • Vrijdag 23 april
  • Vrijdag 30 april
  • Vrijdag 7 mei
  • Woensdag 12 mei
  • Donderdag 20 mei
  • Vrijdag 28 mei

Inschrijven kan na aanvraag via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek wordt je al dan niet toegelaten tot de opleiding.