Gezins- en groepsopvang met inkomenstarief

KinderopvangWie op zoek is naar een onthaalouder in Tienen of de ruimere regio (Glabbeek, Boutersem en Linter), kan terecht bij de dienst onthaalouders. Deze dienst  wordt gesubsidieerd  door Kind & Gezin. Al de onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst  hebben een vergunning voor hun opvanglocatie. De dienst organiseert hoofdzakelijk gezins- en groepsopvang voor baby’s en peuters die nog niet naar de basisschool gaan. Een aantal onthaalouders doet ook opvang van schoolgaande kinderen.

Bij gezinsopvang komt uw kind terecht in een groep van maximaal 8 kinderen. Bij groepsopvang is het maximaal aantal toegelaten kinderen 18. De groepsopvang verbonden aan de dienst is het Bavetje. Ouders kunnen hier terecht voor dringende en tijdelijke opvang.

Kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte kunnen ook via onze dienst bij een onthaalouder opvang vinden.

Procedure

Een aanvraag voor opvang gebeurt via het Lokaal Loket Kinderopvang.

Bedrag

De prijsberekening gebeurt online via registratie bij Kind & Gezin. Kind & Gezin bezorgt aan de ouders een attest inkomenstarief dat bezorgd moet worden aan de dienst.

Bij de berekening van de ouderbijdrage houdt men rekening met het inkomen van de ouders en het aantal kinderen ten laste. De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Regelgeving

Het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders is opgesteld om de werking zo vlot mogelijk te laten verlopen en om de verstandhouding tussen dienst, ouders en onthaalouders te bevorderen.

Contact