Gelijktijdige verkiezingen Europees parlement, Kamer en Vlaams parlement

11
april
2019

De Voorzitter van het kantonhoofdbureau C, kanton Tienen brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaamse Parlement dat hij op dinsdag 21 mei '19 tussen 14.00 en 16.00 uur de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus in ontvangst zal nemen, alsmede voor de stemopnemingsbureaus C voor het Europese parlement. Deze inontvangstneming zal plaatsvinden op het volgende adres: Vredegerecht Tienen, Goossensvest 15, 3300 Tienen.

De Voorzitter van het kantonhoofdbureau A, kanton Tienen brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Parlement, dat hij op dinsdag 21 mei '19 tussen 14.00 en 16.00 uur de aanwijzing van de getuigen in ontvangst zal nemen, voor de stemopnemingsbureaus A voor het parlement (de Kamer). Deze inontvangstneming zal plaatsvinden op het volgende adres: Vredegerecht Tienen, Goossensvest 15, 3300 Tienen.

De Voorzitter van het kantonhoofdbureau B, kanton Tienen brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Vlaamse Parlement, dat hij op dinsdag 21 mei '19 tussen 14.00 en 16.00 uur de aanwijzing van de getuigen in ontvangst zal nemen, voor de stemopnemingsbureaus B voor het Vlaamse parlement. Deze inontvangstneming zal plaatsvinden op het volgende adres: Vredegerecht Tienen, Goossensvest 15, 3300 Tienen.

Op dinsdag 21 mei '19 om 16.15 uur zullen de voorzitters van de kantonhoofdbureaus A, B en C van het kanton Tienen in het Vredegerecht van Tienen, Goossensvest 15, 3300 Tienen, overgaan tot de lottrekkingen om te bepalen welke stembiljetten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement door welke telbureaus zullen geteld worden.

De getuigen die zijn aangewezen om de vergaderingen van de kantonhoofdbureaus bij te wonen, mogen bij deze loting aanwezig zijn.

De Voorzitters van de stemopnemingsbureaus A , B en C Tienen