Geef je mening over de communicatie van de stad Tienen!

7
november
2019

Na de grote bevolkingsbevraging deze zomer, gaat de stad Tienen een aantal thema’s verder uitdiepen. Eentje daarvan is het communicatiebeleid. Nog t/m dinsdag 24 december ’19 kunnen alle inwoners van Tienen een online vragenlijst invullen, de zgn. ‘communicatiemonitor’. Met de resultaten van deze monitor gaat de stad aan de slag om het communicatiebeleid verder te optimaliseren.   

De stad Tienen vindt het belangrijk om de mening van haar inwoners te kennen. Tijdens de zomer werden er 15.200 Tienenaars aangeschreven om te peilen naar hun mening over de prioriteiten die de stad in haar beleid moet leggen. Een aantal thema’s worden nu verder uitgediept.

“Dagelijks worden er heel wat inspanningen geleverd om de inwoners van Tienen zo goed mogelijk te informeren”, vertelt schepen van interne en externe dienstverlening Gijsbrecht Huts. “Zo zijn er bv. de sociale mediapagina’s van de stad, de officiële stadswebsite en wordt vier keer per jaar het stadsmagazine ‘Tiens’ in de brievenbussen verdeeld. Om nog meer op maat te werken en de beschikbare medewerkers en middelen optimaal in te kunnen zetten, ontvangen 2.000 inwoners volgende week een vragenlijst, de zgn. ‘communicatiemonitor’. Deze brengt in kaart welke communicatiekanalen de inwoners hanteren en hoe ze de kwaliteit ervan beoordelen. Er wordt ook gepeild naar de informatiebehoeften, het imago van Tienen en de tevredenheid over de dienstverlening van het onthaal.”

De dienst communicatie zal op basis van deze resultaten zijn communicatiebeleidsplan voor de komende jaren vormgeven. Het rapport zal ook als nulmeting gehanteerd worden om op het einde van de legislatuur een evolutie te kunnen weergeven. Omdat 90 % van de vragenlijst gestandaardiseerd is, laat de studie toe te vergelijken met andere gemeenten.

Naast de steekproef van 2.000 inwoners, kan iedereen die dat wenst t/m dinsdag 24 december ‘19 de vragenlijst online invullen via www.tienen.be/communicatiemonitor. Onder de deelnemers worden er enkele leuke prijzen verloot. De communicatiemonitor wordt i.s.m. de Thomas More Hogeschool uitgevoerd. Eind januari wordt het rapport verwacht.

Contact