Vlaamse energielening

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende investeringen in woningen. Voor de toekenning van deze leningen hebben de stad en het OCMW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met IGO, erkend als kredietgever met sociaal doel.

Voorwaarden

 • Voor eigenaars, huurders of verhuurders van een privéwoning gelegen in Tienen
 • Zowel voor nieuwbouw als renovatie. In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw geldt als voorwaarde dat de woning een E-peil van 30 of lager moet hebben;
 • De investeringen moeten betrekking hebben op structurele, energiebesparende maatregelen:
   • dak- of zoldervloerisolatie;
   • hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten;
   • muurisolatie;
   • vloerisolatie;
   • luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen);
   • energiezuinig ventilatiesysteem type C of D;
   • zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …);
   • fotovoltaïsche zonnepanelen;
   • zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
   •  relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen);
   • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep die aan 0 % kan lenen, altijd in combinatie met energiescan);
   • energieaudit (in combinatie met één van de vorige maatregelen).

Opgelet: om te kunnen lenen voor fotovoltaïsche zonnepanelen, moet de woning voldoen aan 3 voorwaarden:

  • het dak of de zoldervloer moeten moeten voldoende geïsoleerd zijn (Rd-waarde minimaal 3,5 m²K/W);
  • er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn;
  • er moet hoogrendementsverwarming aanwezig zijn.
 • Alle werken behalve dak- of zoldervloerisolatie moeten door een aannemer uitgevoerd worden.

Procedure

Het leningdossier wordt voor de start van de werken ingediend bij IGO, Johan Eyben, beleidsmedewerker FRGE, De Vunt 17, 3220 Holsbeek. Het document voor de kredietaanvraag is beschikbaar bij de dienst ruimtelijke ordening en op www.igo.be.

Bedrag

De lening bedraagt maximum 10.000 euro met terugbetalingsperiode van ten hoogste vijf jaar. De maximale interestvoet is 2 %. De minimuminvestering die in aanmerking komt voor de lening is 1.250 euro. Dit geldt niet voor bepaalde categorieën van personen vermeld onder uitzonderingen.

Uitzonderingen

Bepaalde categorieën van personen kunnen lenen aan 0 % rente en krijgen persoonlijke begeleiding bij de planning en uitvoering van de werken:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 17.303,80 euro, verhoogd met 3.203,40 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 januari 2016);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 •  eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Voor inlichtingen over energieleningen aan 0 % kan men terecht bij het OCMW (Carine Beelen, tel 016 80 11 40).

Contact