Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

8
juni
2020
11081_129.jpg

Op maandag 1 juni '20 trad het 'fonds ter bestrijding van uithuiszettingen' (FBU) in werking. Dit fonds werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen in de strijd tegen het hoge aantal uithuiszettingen op de private huurmarkt met als doel de kwetsbare huurders te beschermen. Het vervangt het huurgarantiefonds.

Het OCMW speelt een belangrijke rol in de bescherming van kwetsbare huurders. De te volgen procedure werd geïntegreerd in de reguliere werking van het OCMW Tienen. Wanneer men bij de betrokken diensten verneemt van achterstallige huurbetalingen bij een cliënt, kan men, na een sociaal onderzoek, beslissen een huurder te begeleiden bij de afbetaling van de huurschuld. Hierbij kan dan een beroep gedaan worden op het fonds.  OCMW Tienen, huurder en verhuurder sluiten vervolgens een begeleidingsovereenkomst die een afbetalingsregeling vastlegt. 

Het OCMW Tienen hoopt op deze manier zwakke huurders te beschermen, vervelende situaties zoals uithuiszettingen tegen te gaann en samen met huurders te voorkomen dat dergelijke situaties zich herhalen door het bijbrengen van bepaalde inzichten en vaardigheden. OCMW Tienen zal het FBU ook kenbaar maken bij de sociale partners en verhuurders.

Meer info over het FBU is te vinden op www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen

Huurders die te maken hebben met een huurachterstand van 2 tot 6 maanden opgelopen na 1 april '20 kunnen contact opnemen met het OCMW Tienen, er wordt dan gekeken of deze procedure in aanmerking komt als oplossing

Contact