Financieel evenwicht bewaard in meerjarenplan stad Tienen

24
november
2022
Skyline Tienen

Vanavond spreekt de gemeenteraad van de stad Tienen zich uit over de aanpassing van het meerjarenplan. Door de hoge energiekosten en de stijgende loonkosten, neemt de stad de nodige maatregelen om het financieel evenwicht te behalen. 

De stad Tienen verwacht dit jaar en in 2023 een meerkost voor het energieverbruik van ongeveer 3,3 miljoen euro. Daarnaast zijn er in 2022 vijf indexaanpassingen op de lonen doorgevoerd. De voorspelling is dat in 2023 er nog drie indexaanpassingen kunnen volgen. Hierdoor zullen de lonen in de periode 2022-2023 stijgen met 15 %, wat een meerkost geeft van 4 miljoen euro. Bijkomend verhogen ook de rentevoeten op leningen met 2 %. De algemene toelagen uit Vlaanderen, volstaan niet om deze tekorten te dichten. Daarom neemt de stad Tienen haar verantwoordelijkheid om binnen alle afdelingen maatregelen te treffen om de uitgaven te beperken.

Deze maatregelen betreffen in eerste instantie de personeelsstrategie. Nieuwe aanwervingen en de werving van jobstudenten en ambulante medewerkers zijn niet meer vanzelfsprekend, maar worden in functie van de beleidsdoelstellingen en werking beoordeeld. Deze situatie biedt ook opportuniteiten: door een tragere groei kan er ingezet worden op de verbetering van de werking en processen, kunnen de diensten zich meer focussen op kerntaken en krijgt de organisatie de nodige zuurstof.

Lopende projecten worden verder uitgevoerd volgens de planning. Het gaat dan over investeringen in het sportcentrum Houtemveld, het Bergéstadion, de herinrichting van ’t Schip, de wegenis- en rioleringswerken aan de Oude Mene en in Oplinter, herinrichting van de centrale begraafplaats en kleinere projecten voor de aanleg van voet- en fietspaden en vergroening. Een aantal andere, nog niet-opgestarte projecten die op de planning stonden worden uitgesteld. Daarnaast zullen er enkele tariefaanpassingen gebeuren rekening houdend met de geldende marktprijzen. Deze aanpassingen zijn nodig om te kunnen blijven inzetten op een kwalitatief aanbod in Tienen en de vooropgestelde beleidsprioriteiten. Netheid en de aanleg van nieuwe voetpaden blijven belangrijke aandachtspunten. Hierin zal ook de komende jaren extra geïnvesteerd worden.

De stad voert tegelijkertijd een organisatiebrede oefening uit om het energieverbruik te reduceren. Zo werden er reeds een heleboel energiebesparende maatregelen genomen en zal er op korte termijn een onderhouds- en energieprestatiecontract afgesloten worden. Deze inspanningen moeten leiden tot een daling van het energieverbruik met 15 % de komende jaren.

“Dankzij deze goed doordachte maatregelen slaagt de stad erin om in deze moeilijke tijden een financieel evenwicht te bereiken voor de volgende jaren. De aanpassing van het meerjarenplan wordt vanavond ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad”, besluit schepen van financiën Bram Delvaux.