Fietsveiligheidscampagne in het Tiense straatbeeld

22
maart
2021
5

In Tienen wordt er heel wat afgefietst. Tijdens het voorbije jaar viel dit meer dan ooit op. Om dit fietsgedrag te blijven aanmoedigen, ondersteunt de stad Tienen een campagne rond fietsveiligheid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Op maandag 22 maart ’21 wordt het startschot van de campagne gegeven.

Volgens onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) verklaart 77 % van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Bij 45 % gebeurde dat door een automobilist die op het fietspad geparkeerd stond. Omgekeerd geeft 66 % van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brengen door risicovol gedrag. 44 % zegt al eens ‘verrast’ te zijn geweest door een fietser zonder fietsverlichting.

Respectvol met elkaar omgaan in het verkeer, is dan ook het thema waar de nieuwe campagne van de VSV rond draait. Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor andere weggebruikers. Met deze campagne worden ze opgeroepen om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, kan iedereen mee het verschil maken.

De stad Tienen tekende in op deze campagne. “We hebben de ambitie om een duurzaam en veilig fietsbeleid uit te bouwen”, licht schepen van infrastructuur Tom Roovers toe. “De komende jaren wordt het gemeentelijk fietsroutenetwerk verder uitgebouwd. Maar naast infrastructuur, is veilig gedrag in het verkeer met respect voor andere weggebruikers één van de pijlers van dit beleid.” “Door deel te nemen aan de fietsveiligheidscampagne van de VSV, willen we hierop inzetten”, vult schepen van mobiliteit Paul De Cort aan. “Vanaf maandag 22 maart ‘21 zullen er in het straatbeeld borden opduiken op 30 strategische locaties. Ze bevatten positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar.”

De campagne wordt ondersteund via de website en de sociale mediakanalen van de stad. Wie zelf een affiche aan het raam wil hangen, kan deze downloaden onderaan deze pagina.

Bedankt_fietser_vertraag Bedankt_fietser_voorang Bedankt_auto_fietspad
     
Bedankt_auto_kijken Bedankt_auto_afstand Bedankt_fietser_licht