Beauduinstraat wordt fietsstraat, Paardenbrugstraat woonerf

10
september
2020

Het onderste gedeelte van de Beauduinstraat is voortaan ingericht als een fietsstraat. In de Paardenbrugstraat wordt, na de heraanleg van de straat, een woonerf ingevoerd. Met deze maatregelen wil de stad het wonen in de buurt aangenamer maken en de verkeersveiligheid verhogen.

Aansluitend op de Reizigersstraat is nu ook het onderste gedeelte van de Beauduinstraat (tussen de Bergévest en de Reizigersstraat) ingericht als fietsstraat. Hierdoor wordt er een kwalitatieve en veilige fietsverbinding gecreëerd tussen de Bergévest en de verderop gelegen fietspaden langs de Moespikvest, Invalsweg, het Spuipad en de Sint-Helenavest.

Een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord en wegmarkeringen aan de uiteinden van de straat. Deze markeringen werden reeds aangebracht. Automobilisten blijven welkom, maar zullen hun snelheid moeten aanpassen aan die van de fietser. Inhalen is niet toegelaten. Net als bij de zone 30, is het de bedoeling dat verschillende weggebruikers zich hoffelijk tegenover elkaar gedragen, zodat iedereen zich op een vlotte en vooral veilige manier kan verplaatsen.

Bijkomend keurde de gemeenteraad het voorstel goed om in de Paardenbrugstraat een woonerf in te voeren. Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de weg gebruiken en is spelen toegelaten. Voetgangers mogen evenwel bestuurders van voertuigen niet onnodig hinderen. Voertuigen moeten indien nodig stoppen en dubbel voorzichtig zijn voor kinderen of minder mobiele mensen. De maximale snelheid bedraagt er 20 km/uur.

Momenteel heeft de Paardenbrugstraat nog het statuut van fietsstraat. Deze situatie zal opgeheven worden bij het ingaan van het woonerf, wanneer de heraanleg van de straat voltooid is en de nodige signalisatie aangebracht werd.

Beide voorstellen werden op donderdag 3 september ’20 door de gemeenteraad goedgekeurd.