FAVV

Ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten steeds een registratie of toelating aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Meer informatie en de aanvraagformulieren kan je terugvinden op de website van FAVV.

Contact