Fasering heraanleg Grote Markt

Laatste update: 1 juni '21

De heraanleg van de Grote Markt gebeurt in verschillende fases.

Fase 5

Momenteel is de vijfde fase van de heraanleg in uitvoering. Tijdens deze fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Gilainstraat (kruispunt niet inbegrepen) en het kruispunt met de Leuvensestraat/Dr. J. Geensstraat (kruispunt inbegrepen vanf maandag 14 juni '21)

Verkeerssituatie t/m zondag 13/06

Het kruispunt van de Grote Markt met de Dr. J. Geensstraat/Leuvensestraat zal t/m zondag 13 juni '21 open blijven. Ook de parking op de Grote Markt blijft tot dan bereikbaar via de Dr. J. Geensstraat. De parking verlaten kan in de richting van de Leuvensestraat.

De werken omvatten de aanleg van de riolering, de huisaansluitingen en de funderingen in het gedeelte tussen de Gilainstraat en de ingang van de academie. Tegelijkertijd worden de werken aan de westzijde van de Grote Markt (kant horeca) verder uitgevoerd.

Verkeerssituatie vanaf maanag 14/06

Vanaf maandag 14 juni '21 wordt er aan de noordzijde van de Grote Markt gewerkt tussen het kruispunt met de Gilainstraat (kruispunt niet inbegrepen) en het kruispunt met de Leuvensestraat/Dr. J. Geensstraat (kruispunt inbegrepen).

Volgende verkeerssituatie is dan van toepassing:

  • kruispunt van de Grote Markt met de Dokter J. Geensstraat/Leuvensestraat wordt afgesloten;
  • de toelevering van goederen in de Leuvensestraat dient te gebeuren via de Oude Vestenstraat. In het onderste gedeelte van de Leuvensestraat is tweerichtingsverkeer toegelaten;
  • de parking op de Grote Markt is niet meer bereikbaar;
  • het kruispunt van de Grote Markt met de Peperstraat/Broekstraat is opnieuw open. De Grote Markt zelf is niet bereikbaar komende vanaf de Peperstraat;
  • er zal steeds gezorgd worden voor een doorgang voor de voetgangers (tussen de blauw/gele panelen en de gevellijn) zodat de woningen en handelszaken toegankelijk blijven;
  • de bushalte op de Grote Markt wordt in deze fase nog steeds niet bediend.

De werken omvatten in grote lijnen de aanleg van de riolering, de huisaansluitingen en de onderfundering in het gedeelte tussen de academie en het kruispunt met de Leuvensestraat/Dr. J. Geensstraat. Tegelijkertijd wordt er in het gedeelte tussen de academie en de Gilainstraat doorgewerkt aan de fundering en bestrating en zullen er nog werken plaatsvinden op het marktplein zelf.

Bij gunstige (weers)omstandigheden zal fase 5 eind augustus afgerond worden.

Faseringsplan

Faseringsplan