Fasering heraanleg Grote Markt

De heraanleg van de Grote markt zal in verschillende fases verlopen.

Fase 1

  • week van 03/08: in deze week wordt er materiaal aangevoerd, het plein wordt ingericht i.f.v. de werken en er starten enkele voorbereidende werkzaamheden. De hinder blijft beperkt;
  • week van 10/08: plaatsen van een grondwaterverlaging in functie van de riolering (hinder = beperkt) en de opbraak van de Kalkmarkt tot de Academiestraat (fase 1);
  • vanaf de week van 17/08: start van de rioleringswerken van de Kalkmarkt tot de Academiestraat. Een 'trein' van graafmachines schuift systematisch op met het plaatsen van de riolering en het aanbrengen van steenslag achter zich. Volgend op de rioleringswerken zal er gestart worden met het overkoppelen van de woningen op de nieuwe riolering, waarna de eigenlijke wegeniswerken starten (grondwerk/fundering/verharding).
Verkeerssituatie
  • Tijdens de eerste fase blijft verkeer mogelijk tussen de Gilainstraat en de Academiestraat. Ook de doorgang vanaf de Gilainstraat richting Leuvensestraat blijft toegankelijk, net zoals de doorgang van de Dr. J. Geensstraat naar de Academiestraat.
  • De Nieuwstraat en de Ooievaarstraat worden doodlopend ter hoogte van de Kalkmarkt.
  • In de Academiestraat wordt tussen het postkantoor en de Ooievaarstraat tweerichtingsverkeer ingesteld. Om dit mogelijk te maken, zal er in dit gedeelte van de straat een parkeerverbod gelden.
  • De bushalte op de Grote Markt wordt nog steeds bediend.
  • Voor voetgangers wordt er altijd een doorgang voorzien. Fietsers nemen hun fiets aan de hand of volgen de omleiding.
  • De parking op de Grote Markt zal gedeeltelijk ingenomen worden voor de inrichting van de werf.

Faseringsplan

Faseringsplan Grote Markt