Update corona - Extra maatregelen nationale veiligheidsraad

27
juli
2020

Tijdens de nationale veiligheidsraad werden vandaag een aantal aanvullende maatregelen genomen de vanaf woensdag 29 juli ’20 ingaan voor een periode van minimum vier weken:

  • de sociale bubbel wordt verkleind van 15 personen per week per individu naar 5 personen per gezin per maand. Kinderen jonger dan 12 worden hierbij niet meegerekend. Je mag m.a.w. per gezin 5 personen kiezen met wie je nauwere contacten onderhoudt en waarmee de veiligheidsafstand niet altijd bewaard moet worden. Met andere mensen die geen deel uitmaken van je bubbel dient altijd een veilige afstand bewaard te worden;
  • aan de lokale besturen wordt gevraagd alle geplande evenementen te herbekijken en indien ze een risico vormen te annuleren;
  • evenementen dienen sowieso beperkt te worden tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Mondmaskers zijn verplicht;
  • niet begeleide bijeenkomsten zoals samenscholingen, uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden zijn beperkt tot 10 personen (kinderen jonger dan 12 worden niet meegerekend). Deze limiet van 10 personen geldt ook voor recepties en banketten;
  • voor zomerkampen, speelpleinwerkingen en de organisatie van begeleide (sport)activiteiten verandert er niets;
  • telewerken wordt sterk aangeraden;
  • boodschappen doe je terug alleen, in het gezelschap van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont, of samen met een persoon die hulp nodig heeft. Trek hiervoor maximum 30 minuten uit, behalve wanneer je iemand ontmoet;
  • om de contact tracing optimaal te doen verlopen zal een registratie van gegevens ook gevraagd worden in situaties waarin mensen actief in beweging zijn, zoals dit ook voor de horeca gevraagd wordt. De lijst van betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit gepubliceerd worden;
  • van lokale besturen wordt een krachtdadig optreden gevraagd als de lokale situatie hierom vraagt.

Het is bijzonder belangrijk deze maatregelen te respecteren om een volledige lockdown te vermijden en om de mensen die ons dierbaar zijn te beschermen.