Delen en verkopen van energie


SteunmaatregelenSinds 2022 kan je binnen het Fluvius-netwerk eigen opgewekte energie delen met anderen, zoals je familie, vrienden of buren. Je kan ook delen met jezelf, bv. door energie uit te wisselen tussen je thuisadres en je buitenverblijf. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een digitale meter.

Wek je je eigen energie op met bv. zonnepanelen? Dan is de voordeligste optie om die zo veel mogelijk zelf te verbruiken. Zo hoef je die energie niet aan te kopen of overschotten op het net te injecteren. Heb je toch energie die je zelf niet gebruikt? Dan kon je die al verkopen aan je energieleverancier. Vanaf nu kan je hetzelfde doen met andere actieve afnemers. En al wat niet gedeeld of verkocht raakt, kan je nog altijd kwijt aan je energieleverancier.

Wat zijn de verschillende rollen in een gemeenschap?

  • Wie aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop doet, is een deelnemer. Als deelnemer kan je energie naar andere deelnemers sturen (als energiedeler) en/of energie van een andere deelnemer uit de gemeenschap afnemen (als energieontvanger).
  • De deelnemers stellen een beheerder aan die optreedt als vertegenwoordiger tussen Fluvius en de gemeenschap. Dit geldt voor elk type van gemeenschap.
  • De (energie)gemeenschap is het geheel van deelnemers die onderling groene energie delen of verkopen.

Wat betekent energiedelen voor mijn factuur?

Energiedelen heeft een impact op zowel de factuur van degene die de energie deelt als van degene die de energie ontvangt.

De energieontvanger geniet een financieel voordeel. Door energie te krijgen van de energiedeler, hoeft hij minder aan te kopen van zijn leverancier en ziet hij zijn energiekosten dalen.

Bij de energiedeler zullen de energiekosten wel stijgen. Hij deelt zijn energie namelijk gratis met de ontvanger en krijgt voor die energie geen terugleververgoeding.

Krijg je als energiedeler echter wel een vergoeding, dan spreken we niet langer enkel over energiedelen, maar over energieverkoop (persoon-aan-persoonverkoop). De verkoper en ontvanger spreken de prijs van de energie onderling met elkaar af. Fluvius komt hier als netbeheerder niet in tussen.

Zowel energiedelen als persoon-aan-persoonverkoop hebben geen impact op je netkosten, heffingen en taksen op je elektriciteitsfactuur. Fluvius rekent met andere woorden geen extra kosten aan om aan een energiegemeenschap (het geheel van partijen die onderling energie uitwisselen) deel te nemen.

Lees meer op de website van Fluvius.