Duplicaat pin- en PUK-code van geactiveerde identiteitskaarten (eID, eVK, Kids-ID)

Wanneer je de PIN- en PUK-code van je electronische identiteitskaart (eID, eVK, Kids-ID) niet ontvangen hebt, kan je bij de dienst burgerzaken gratis een herafdruk vragen. Als je ze echter niet meer terugvindt nadat  je kaart al geactiveerd is, kan je tegen betaling een duplicaat vragen van je PIN- en PUK-codes.

Procedure

De duplicaten worden rechtstreeks naar de dienst burgerzaken gestuurd. Bij ontvangst wordt je verwittigd, zodat je de codes kan komen afhalen.

Bedrag

5 euro.

Contact