Drieduizend-en-een bomen voor Tienen

3
februari
2021
Pagina 13 - Bomencharter

Tienen trekt de kaart van duurzaamheid en ondertekende in 2020 het ‘bomencharter’. Met dit charter verbindt de stad zich om samen met haar inwoners ieder jaar 750 bomen aan te planten. Een doelstelling die voor 2020 naar alle waarschijnlijkheid behaald werd.

De stad Tienen wil inzetten op meer groen in en rond de stad, o.a. door meer bomen aan te planten. Daarom werd in maart 2020 het ‘bomencharter’ ondertekend door het stadsbestuur. Met dit charter engageert de stad zich om, samen met andere steden en gemeenten, 750 bomen per jaar aan te planten. Dit zowel op locaties waar voorheen geen bomen stonden, als ter vervanging van dode of zieke exemplaren.

“Bomen in de stad (én daarbuiten) zijn echt een must. Ze zuiveren de lucht, geven schaduw tijdens de steeds warmer wordende zomers en bieden voedsel en een nestplaats aan vogels en andere dieren”, licht schepen van duurzaamheid Paul De Cort het initiatief toe. “Bovendien blijkt uit onderzoek dat groen mensen gelukkiger maakt. Daarom is het onze doelstelling om, samen met onze inwoners, minimum 750 bomen per jaar aan te planen in de periode 2020-2024. In het totaal gaat het dus om minstens 3.000 bomen. Hiervoor werken we samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH).”

In 2020 plantte de stad 725 bomen aan. Het RLZH legde o.a. een boomgaard aan in Meer (Goetsenhoven) en verving enkele dode fruitbomen in een openbare boomgaard in Vissenaken. Ook het Ketelpad en de bermen langs de Ijzerenweg en Ranshovenbeek werden beplant. Daarnaast kwamen er nieuwe bomen langs de Vesten en in het Medekersveld en het Abelenhof. Ook aan het Natuur.huis de Gors in Vissenaken werd een nieuwe boom geplant.  

“Met de groepsaankoop ‘Behaag je tuin’ van het RLZH en de provincie Vlaams-Brabant konden bovendien ook de inwoners bomen aankopen, goed voor 45 exemplaren”, vervolgt schepen De Cort. “Reken daarbij nog de aanplantingen van Tienenaars die niet gemeld werden aan de stad, dan kunnen we de jaardoelstelling voor 2020 alvast afvinken.”

Tienenaars die hun schouders onder het project willen zetten, kunnen contact opnemen met de dienst leefmilieu en natuur, tel 016 80 57 92, leefmilieu@tienen.be.

Contact